Adnoddau a Datrysiadau Dwyieithog i'r Dosbarth

Dyluniwyd gyda chymorth disgyblion, athrawon a phenaethiaid

Codio

Pecyn hawdd i'w ddefnyddio lle mae'r disgyblion yn datblygu sgiliau uwchraddol codio ynogystal a gwella sgiliau traddodiadol rhifedd.

Taenlenni

Taenlenni parod i'w defnyddio a'u datblygu ymhellach.

Trin Gwybodaeth

Nifer o ffeiliau sy'n datblygu sgiliau trin data mewn ffordd unigryw a chyffrous.

Cynllunio ac Asesu

Ffeiliau sy'n hanfodol i'r pecynnau uchod ac yn canolbwyntio ar sgiliau uwchraddol er mwyn datblygu cymhwysedd digidol.

Adnoddau j2e

Adnoddau parod arlein sy'n hybu creu, cadw, adalw, rhannu a chyhoeddi gwaith o unrhyw leoliad.

Cefnogaeth Proffesiynol Angelsoft ac Hyfforddiant j2e

Cefnogaeth gwerthfawr ym mhob agwedd o'r adnoddau uchod ynogystal ac hyfforddiant ym mhob rhan o j2e.